Proff
Proff
Annonce

SOLBJERG MINK ApS

CVR-nr31373425
AdresseStormgade 272, 6715 Esbjerg N

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste14.09011.976-1.823-7.616-5.031
Personaleomkostninger-184-290-465-3.115-3.153
Afskrivninger-1.199-1.203-1.226-1.257-1.367
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat12.70710.482-3.515-11.989-9.551
Finansielle indtægter37104104104194
Finansielle udgifter-765-1.064-2.407-1.319-1.174
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-727-960-2.303-1.215-980
Ordinært resultat11.9799.522-5.817-13.204-10.531
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat11.9799.522-5.817-13.204-10.531
Skat af årets resultat1851.7751.2792.9122.305
Årets resultat12.16411.298-4.538-10.291-8.225

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger4.2904.6905.0935.5205.954
Andre anlæg og driftsmidler4.2465.0455.8456.6447.467
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt8.5359.73510.93812.16413.421
Kapitalandele5.9065.9065.9066.2776.770
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt5.9065.9065.9066.2776.770
Anlægsaktiver i alt14.44215.64116.84418.44120.191
Varebeholdninger8.13112.60915.13621.45226.251
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter5185.2005.2005.2899.658
Andre tilgodehavender2.8114.3316.4716.4192.866
Værdipapirer00000
Likvide midler4.1322.2224700
Omsætningsaktiver i alt15.63724.36226.87133.19038.957
Status balance30.07840.00343.71551.63259.147
Selskabskapital250250250250250
Overført resultat4.48830.3245.0269.56419.856
Udbytte10.000-14.000000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel14.73816.5745.2769.81420.106
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt14.73816.5745.2769.81420.106
Udskudt skat00000
Hensættelse----0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld000026
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt000026
Kortfristet gæld til nærtstående parter14.08323.19838.06017.09817.041
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0009.2197.902
Selskabsskat00000
Varekreditorer791706715.01113.899
Anden gæld1.17961312490173
Kortfristet gæld i alt15.34123.43038.43941.81739.016
Passiver i alt30.07840.00343.71551.63259.147

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte01255
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SOLBJERG MINK ApS

CVR-nr 31373425

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

SOLBJERG MINK ApS

CVR-nr: 31373425

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

SOLBJERG MINK ApS

CVR-nr: 31373425

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger