Proff
Proff
Annonce
Annonce

SONLAC A/S

CVR-nr10462401
AdresseBrogade 2 A, 5500 Middelfart

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste39.10525.44226.55824.10717.729
Personaleomkostninger-10.054-7.773-7.766-8.042-6.269
Afskrivninger-26-9-90-137-133
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat29.02517.66018.70315.92811.326
Finansielle indtægter573341148138451
Finansielle udgifter-213-167-186-122-141
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto360174-3816310
Ordinært resultat29.38617.83418.66515.94411.637
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat29.38617.83418.66515.94411.637
Skat af årets resultat-6.482-3.932-4.119-3.523-2.570
Årets resultat22.90313.90114.54712.4229.067

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler000131254
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt000131254
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender3535353535
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt3535353535
Anlægsaktiver i alt353535166289
Varebeholdninger3.3623.5276.2665.2494.921
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser19.37111.64911.62016.1829.634
Tilgodehavender hos nærtstående parter21.41719.14714.7495.72915.025
Andre tilgodehavender045861415200
Værdipapirer00000
Likvide midler5.9771.4722.7873.1783.760
Omsætningsaktiver i alt50.12636.25336.03530.35333.540
Status balance50.16136.28836.07030.51933.829
Selskabskapital1.0001.0001.0001.0001.000
Overført resultat12.4419.5388.1367.0896.668
Udbytte20.00012.50013.50012.00015.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel33.44123.03822.63620.08922.668
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt33.44123.03822.63620.08922.668
Udskudt skat00000
Hensættelse-05-0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter3.6503.5102.6542.5522.454
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat6.4823.9384.0983.5352.578
Varekreditorer1801.6802.1341.0334.151
Anden gæld04.1234.5422550
Kortfristet gæld i alt16.72113.25013.42810.43011.161
Passiver i alt50.16136.28836.07030.51933.829

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte55555
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SONLAC A/S

CVR-nr 10462401

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

SONLAC A/S

CVR-nr: 10462401

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

SONLAC A/S

CVR-nr: 10462401

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger