Proff
Proff
Annonce
Annonce

SPF-DANMARK A/S

CVR-nr31744520
AdresseDrejervej 7, 6600 Vejen

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.688.800862.691872.1891.041.757974.594
Vareforbrug1.639.672827.281830.804991.199926.670
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste49.12835.41041.38550.55847.924
Personaleomkostninger00-133.789-129.764-134.878
Afskrivninger0000-18.435
Kapacitetsomkostninger-25.849-29.708-35.413-38.212-33.579
Primært resultat30.67510.5055.97212.34618.294
Finansielle indtægter2815221180
Finansielle udgifter-6.983-1.952-1.403-1.429-870
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto5450000
Finansielle poster netto-6.157-1.430-1.402-1.411-870
Ordinært resultat24.5189.0758.86614.77017.424
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat24.5189.0758.86614.77017.424
Skat af årets resultat-4.757-1.630-1.731-3.376-3.924
Årets resultat19.7617.4457.13511.39413.500

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver11.1892.5741.7431.8630
Immaterielle anlægsaktiver i alt11.1892.5741.7431.8630
Grunde og bygninger11.81212.25212.66213.08013.497
Andre anlæg og driftsmidler126.603123.406121.037109.16791.453
Øvrige materielle anlægsaktiver13.03014.01210.9089.7413.624
Materielle anlægsaktiver i alt151.445149.670144.607131.988108.574
Kapitalandele7.1075.592000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt7.1075.592000
Anlægsaktiver i alt169.741157.836146.350133.851108.574
Varebeholdninger0002.0030
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser110.60063.50041.93869.052100.602
Tilgodehavender hos nærtstående parter17.48512.60612.25419.39615.876
Andre tilgodehavender31.14711.0403.0127.27212.509
Værdipapirer5757575555
Likvide midler0002.3793.153
Omsætningsaktiver i alt161.75288.44758.330101.127134.432
Status balance331.493246.283204.680234.978243.006
Selskabskapital5.3445.3445.3445.3445.344
Overført resultat46.20847.72347.72347.72347.723
Udbytte19.7617.4457.13511.39413.500
Øvrige reserver1.5150000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel72.82860.51260.20264.46166.567
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt72.82860.51260.20264.46166.567
Udskudt skat0000-1.962
Hensættelse11.63714.01216.31714.8127.699
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld6.6821.4622.81118.4240
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt6.6821.4622.81118.424-1.962
Kortfristet gæld til nærtstående parter107.84974.42450.20943.22439.844
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat2.44004313.5681.313
Varekreditorer111.37979.13257.05074.253108.922
Anden gæld18.67816.74117.66016.23618.661
Kortfristet gæld i alt240.346170.297125.350137.281168.740
Passiver i alt331.493246.283204.680234.978243.006

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte202214220221243
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SPF-DANMARK A/S

CVR-nr 31744520

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

SPF-DANMARK A/S

CVR-nr: 31744520

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

SPF-DANMARK A/S

CVR-nr: 31744520

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger