Proff
Proff
Annonce
Annonce

STØVRING AUTOOPHUG ApS

CVR-nr27731139
AdresseBanesvinget 10, 9530 Støvring

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste13.19410.45411.08511.51310.490
Personaleomkostninger-8.230-7.816-9.014-9.065-8.873
Afskrivninger-406-312-284-251-207
Kapacitetsomkostninger000-630
Primært resultat4.5592.3271.7882.1331.410
Finansielle indtægter98601038887
Finansielle udgifter-698-453-479-507-552
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-600-393-376-419-465
Ordinært resultat3.9591.9331.4111.714945
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat3.9591.9331.4111.714945
Skat af årets resultat-884-539-331-386-210
Årets resultat3.0751.3941.0801.328735

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger7.9348.0608.1877.9538.041
Andre anlæg og driftsmidler488645662638622
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt8.4228.7058.8488.5928.663
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt8.4228.7058.8488.5928.663
Varebeholdninger15.04211.95810.99311.2579.300
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser3.6113.1093.4533.0263.065
Tilgodehavender hos nærtstående parter000814758
Andre tilgodehavender257970322456
Værdipapirer00000
Likvide midler3002810447153
Omsætningsaktiver i alt19.21015.19214.70315.46513.732
Status balance27.63223.89723.55224.05722.395
Selskabskapital156156156156156
Overført resultat7.4615.8864.49110.0708.689
Udbytte1.50006.80000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel9.1186.04211.44810.2268.845
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt9.1186.04211.44810.2268.845
Udskudt skat00000
Hensættelse904905876763778
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter6.4576.783000
Langfristet gæld til banker003.3503.6503.950
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld281281281327124
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt6.7387.0643.6313.9774.074
Kortfristet gæld til nærtstående parter72424574843656
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker4.7645.4533.1482.2794.422
Selskabsskat885510257417171
Varekreditorer1.9091.8151.1171.547881
Anden gæld2.5921.8643.0014.0052.566
Kortfristet gæld i alt10.8739.8867.5979.0918.698
Passiver i alt27.63223.89723.55224.05722.395

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte2020202221
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

STØVRING AUTOOPHUG ApS

CVR-nr 27731139

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

STØVRING AUTOOPHUG ApS

CVR-nr: 27731139

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

STØVRING AUTOOPHUG ApS

CVR-nr: 27731139

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger