Proff
Proff
Annonce
Annonce

SUPER DÆK SERVICE DANMARK A/S

CVR-nr28653964
AdresseMerkurvej 7, 6650 Brørup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning845.624788.944715.370666.181661.348
Vareforbrug604.770564.148501.735467.304471.274
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste245.050229.015220.224198.877190.074
Personaleomkostninger-227.465-202.972-202.931-188.722-192.555
Afskrivninger-14.306-13.305-12.197-10.475-10.821
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat3.27912.7385.096-320-13.302
Finansielle indtægter527477456510797
Finansielle udgifter-1.133-577-567-308-589
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto8953746263330
Finansielle poster netto289274515535208
Ordinært resultat3.56813.0125.611215-13.094
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat3.56813.0125.611215-13.094
Skat af årets resultat-784-2.863-1.228-1222.887
Årets resultat2.78410.1494.38393-10.207

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill7962.8595.7198.6796.558
Øvrige immaterielle anlægsaktiver15732841800
Immaterielle anlægsaktiver i alt9533.1876.1378.6796.558
Grunde og bygninger5.6034.7443.4521.504859
Andre anlæg og driftsmidler35.08532.92933.23731.09033.150
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt40.68837.67336.68932.59434.009
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender8.4968.4968.4968.5918.866
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver2.5462.3652.3602.6422.584
Finansielle anlægsaktiver i alt11.04210.86110.85611.23311.450
Anlægsaktiver i alt52.68351.72153.68252.50652.017
Varebeholdninger63.98762.56553.21451.60852.264
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser78.44879.29272.59762.17459.947
Tilgodehavender hos nærtstående parter17.5116.75133.09413.12515
Andre tilgodehavender6.6274.4213.2894.7046.865
Værdipapirer00000
Likvide midler389293257351624
Omsætningsaktiver i alt166.962153.322162.451131.962119.715
Status balance219.645205.043216.133184.468171.732
Selskabskapital25.00025.00025.00025.00025.000
Overført resultat66.13463.35052.87553.63453.541
Udbytte00000
Øvrige reserver0032600
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel91.13488.35078.20178.63478.541
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt91.13488.35078.20178.63478.541
Udskudt skat00000
Hensættelse01332636-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld18.58018.00917.78500
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt18.58018.00917.78500
Kortfristet gæld til nærtstående parter9.331024.8664.82318.564
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker12.05018.21916.16719.84210.106
Selskabsskat1.0332.993000
Varekreditorer43.43735.60831.11624.26531.222
Anden gæld44.08041.73147.73556.89833.299
Kortfristet gæld i alt109.93198.551119.884105.82893.191
Passiver i alt219.645205.043216.133184.468171.732

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte466427414397407
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SUPER DÆK SERVICE DANMARK A/S

CVR-nr 28653964

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

SUPER DÆK SERVICE DANMARK A/S

CVR-nr: 28653964

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

SUPER DÆK SERVICE DANMARK A/S

CVR-nr: 28653964

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger