Proff
Proff
Annonce
Annonce

Tømrermester Johannes Jørgensen ApS

CVR-nr39607271
AdresseUlkens Dal 5, 5881 Skårup Fyn

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste2.3933.1243.2223.5562.865
Personaleomkostninger-1.679-1.941-1.776-2.083-1.642
Afskrivninger-230-316-523-421-456
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat4848679231.052768
Finansielle indtægter000120
Finansielle udgifter-6-15-38-13-9
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-6-15-38-1-9
Ordinært resultat4788538851.051758
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat4788538851.051758
Skat af årets resultat-105-188-196-232-167
Årets resultat373665689819591

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill0080160240
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0080160240
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler142297424476460
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt142297424476460
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt142297504636700
Varebeholdninger010027355
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser5691.3531.7556932.685
Tilgodehavender hos nærtstående parter8986471287
Andre tilgodehavender3101100
Værdipapirer00000
Likvide midler73662601.6930
Omsætningsaktiver i alt2.2322.1312.5442.4242.801
Status balance2.3742.4293.0483.0603.500
Selskabskapital5050505050
Overført resultat6651.1921.1271.0381.019
Udbytte900600600800300
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.6151.8421.7771.8881.369
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.6151.8421.7771.8881.369
Udskudt skat00000
Hensættelse3258104266
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter6070302966
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00540323
Selskabsskat0028106191
Varekreditorer108150625146977
Anden gæld559308522849508
Kortfristet gæld i alt7275291.2611.1292.065
Passiver i alt2.3742.4293.0483.0603.500

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte45565
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Tømrermester Johannes Jørgensen ApS

CVR-nr 39607271

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Tømrermester Johannes Jørgensen ApS

CVR-nr: 39607271

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Tømrermester Johannes Jørgensen ApS

CVR-nr: 39607271

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger