Proff
Proff
Annonce
Annonce

Ulken Holding ApS

CVR-nr39695375
AdresseUlkens Dal 5, 5881 Skårup Fyn

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-185831-4-4
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger-11-4-400
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-295326-4-4
Finansielle indtægter2251817140
Finansielle udgifter-36-26-190-4
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto9506008003000
Finansielle poster netto1.139592799314-4
Ordinært resultat1.110645825310-7
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.110645825310-7
Skat af årets resultat-38-11-6-22
Årets resultat1.073634819308-6

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger2.0111.7031.70800
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt2.0111.7031.70800
Kapitalandele3.4712.5712.5712.5712.571
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt3.4712.5712.5712.5712.571
Anlægsaktiver i alt5.4824.2754.2792.5712.571
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter411.7701.7521.4351.421
Andre tilgodehavender440002
Værdipapirer1.4960000
Likvide midler1188156230
Omsætningsaktiver i alt1.7001.8511.8091.4581.422
Status balance7.1826.1266.0874.0293.993
Selskabskapital6060606060
Overført resultat6.1425.0694.5533.8483.653
Udbytte0118114113111
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel6.2025.2474.7274.0213.823
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt6.2025.2474.7274.0213.823
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter083185600
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt083185600
Kortfristet gæld til nærtstående parter89874774166
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0252400
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat011000
Varekreditorer825444
Anden gæld00000
Kortfristet gæld i alt980485048170
Passiver i alt7.1826.1266.0874.0293.993

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte00000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Ulken Holding ApS

CVR-nr 39695375

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 23.02.2018 (PDF)

Periode: 23.02.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Ulken Holding ApS

CVR-nr: 39695375

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Ulken Holding ApS

CVR-nr: 39695375

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger