Proff
Proff
Annonce

UNOMEDICAL A/S

CVR-nr64153315
AdresseÅholmvej 1-3, 4320 Lejre

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning2.563.8662.115.5161.980.4631.721.6351.598.330
Vareforbrug1.662.5481.169.5911.084.980877.364921.120
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.103.386950.605913.088862.103829.350
Personaleomkostninger-130.734-130.157-97.924-118.204-113.162
Afskrivninger-91.796-79.370-68.273-66.857-47.676
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat880.856741.078746.891677.042668.512
Finansielle indtægter77.35343.67828.77339.47446.886
Finansielle udgifter-295.884-33.027-34.326-6.631-15.457
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto1.740.2947.4367.443-35.06015.734
Finansielle poster netto1.521.76318.0871.890-2.21747.163
Ordinært resultat2.402.619759.165748.781674.825715.709
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.402.619759.165748.781674.825715.709
Skat af årets resultat-144.178-162.619-161.424-154.462-153.314
Årets resultat2.258.441596.546587.357520.363562.395

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver28.08144.95861.64336.80238.386
Immaterielle anlægsaktiver i alt28.08144.95861.64336.80238.386
Grunde og bygninger13.64515.69117.93620.18121.025
Andre anlæg og driftsmidler318.474303.257192.041214.316184.873
Øvrige materielle anlægsaktiver445.269264.004303.772111.21154.707
Materielle anlægsaktiver i alt777.388582.952513.749345.708260.605
Kapitalandele28.391403.156403.156403.156454.583
Langfristede tilgodehavender815.241727.4011.965.6201.628.5201.396.306
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt843.6321.130.5572.368.7762.031.6761.850.889
Anlægsaktiver i alt1.649.1011.758.4672.944.1682.414.1862.149.880
Varebeholdninger502.103298.243296.338253.912225.149
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser382.585290.220190.802140.442102.811
Tilgodehavender hos nærtstående parter26.5511.052.71350.73227.971384.845
Andre tilgodehavender22.36714.90217.34116.98911.143
Værdipapirer00000
Likvide midler7.19414.16632.74277.48439.319
Omsætningsaktiver i alt940.8001.670.244587.955516.798763.267
Status balance2.589.9013.428.7113.532.1232.930.9842.913.147
Selskabskapital126.000126.000126.000126.000126.000
Overført resultat1.029.7301.533.1571.923.1241.929.7891.405.012
Udbytte2.771.7121.000.000600.00000
Øvrige reserver3.58613.36821.89726.53527.444
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.059.3162.672.5252.671.0212.082.3241.558.456
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.059.3162.672.5252.671.0212.082.3241.558.456
Udskudt skat00000
Hensættelse54.09148.38143.41843.68143.475
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter0311.789311.789311.789307.617
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0311.789311.789311.789307.617
Kortfristet gæld til nærtstående parter129.42077.096111.440199.296907.976
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat138.115123.588161.790154.3130
Varekreditorer117.36081.46980.26375.33130.097
Anden gæld91.246113.863152.40264.25065.526
Kortfristet gæld i alt476.494396.016505.895493.1901.003.599
Passiver i alt2.589.9013.428.7113.532.1232.930.9842.913.147

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte475396336299307
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

UNOMEDICAL A/S

CVR-nr 64153315

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

UNOMEDICAL A/S

CVR-nr: 64153315

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

UNOMEDICAL A/S

CVR-nr: 64153315

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger