Proff
Proff
Annonce
Annonce

Valeur Customer Service A/S

CVR-nr42540285
AdresseMichael Drewsens Vej 20 A, 8270 Højbjerg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

08.07.2021

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning---
Vareforbrug000
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste15.33314.6274.119
Personaleomkostninger-13.489-12.489-3.617
Afskrivninger-161-89-30
Kapacitetsomkostninger000
Primært resultat1.6832.049472
Finansielle indtægter500
Finansielle udgifter-6-7-2
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000
Finansielle poster netto-1-7-2
Ordinært resultat1.6822.042470
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat1.6822.042470
Skat af årets resultat-371-449-103
Årets resultat1.3121.593366

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver79142231
Immaterielle anlægsaktiver i alt79142231
Grunde og bygninger000
Andre anlæg og driftsmidler000
Øvrige materielle anlægsaktiver000
Materielle anlægsaktiver i alt000
Kapitalandele000
Langfristede tilgodehavender000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000
Finansielle anlægsaktiver i alt000
Anlægsaktiver i alt79142231
Varebeholdninger000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.1612.9542.285
Tilgodehavender hos nærtstående parter44100
Andre tilgodehavender5162140
Værdipapirer000
Likvide midler1.4571.749677
Omsætningsaktiver i alt4.5754.9172.961
Status balance4.6545.0593.192
Selskabskapital400400400
Overført resultat000
Udbytte1.3121.593366
Øvrige reserver000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.7121.993766
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt1.7121.993766
Udskudt skat000
Hensættelse-3151
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000
Langfristet gæld til banker000
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt000
Kortfristet gæld til nærtstående parter934308820
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker000
Selskabsskat38546953
Varekreditorer232494289
Anden gæld1.3741.7641.213
Kortfristet gæld i alt2.9253.0352.375
Passiver i alt4.6545.0593.192

ANDET

2023-122022-122021-12
Antal ansatte323218
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Valeur Customer Service A/S

CVR-nr 42540285

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 08.07.2021 (PDF)

Periode: 08.07.2021 - 31.12.2021

Kreditrapport

Valeur Customer Service A/S

CVR-nr: 42540285

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Valeur Customer Service A/S

CVR-nr: 42540285

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger