Proff
Proff
Annonce

Vandel Gokart ApS

CVR-nr42900443
AdresseTårnvej 8, 7184 Vandel

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-12
Startdato

01.01.2023

09.12.2021

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-12
ValutakodeDKKDKK
Nettoomsætning--
Vareforbrug00
Øvrige omkostninger--
Bruttofortjeneste3.7493.806
Personaleomkostninger-2.474-2.904
Afskrivninger-512-538
Kapacitetsomkostninger00
Primært resultat763363
Finansielle indtægter00
Finansielle udgifter-171-115
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00
Finansielle poster netto-171-115
Ordinært resultat592249
Ekstraordinære poster00
Resultat før skat592249
Skat af årets resultat-131-60
Årets resultat462188

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-12
ValutakodeDKKDKK
Goodwill592666
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00
Immaterielle anlægsaktiver i alt592666
Grunde og bygninger554617
Andre anlæg og driftsmidler968126
Øvrige materielle anlægsaktiver00
Materielle anlægsaktiver i alt1.522743
Kapitalandele00
Langfristede tilgodehavender00
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00
Finansielle anlægsaktiver i alt00
Anlægsaktiver i alt2.1141.409
Varebeholdninger2525
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser266
Tilgodehavender hos nærtstående parter00
Andre tilgodehavender0175
Værdipapirer00
Likvide midler1.3761.659
Omsætningsaktiver i alt1.5822.005
Status balance3.6963.414
Selskabskapital4040
Overført resultat28871
Udbytte244118
Øvrige reserver00
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel572228
Minoritetsinteressernes andel00
Egenkapital i alt572228
Udskudt skat00
Hensættelse8234
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00
Langfristet gæld til banker00
Langfristet gæld til nærtstående parter00
Anden langfristet gæld4858
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00
Langfristet gæld i alt4858
Kortfristet gæld til nærtstående parter860
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00
Kortfristet gæld til banker00
Selskabsskat8226
Varekreditorer232339
Anden gæld2.1562.778
Kortfristet gæld i alt2.5563.144
Passiver i alt3.6963.414

ANDET

2023-122022-12
Antal ansatte22
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Vandel Gokart ApS

CVR-nr 42900443

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 09.12.2021 (PDF)

Periode: 09.12.2021 - 31.12.2022

Kreditrapport

Vandel Gokart ApS

CVR-nr: 42900443

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Vandel Gokart ApS

CVR-nr: 42900443

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger