Proff
Proff
Annonce
Annonce

WEBTO ApS

CVR-nr36492430
AdresseSverigesvej 16, 4200 Slagelse

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste4.9184.7073.7532.5522.074
Personaleomkostninger-5.092-4.642-3.174-2.256-1.936
Afskrivninger-104-42-4000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-27723540296137
Finansielle indtægter100116
Finansielle udgifter-55-12-11-3-4
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-53-12-11-212
Ordinært resultat-33112528294149
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-33112528294149
Skat af årets resultat46-19-118-65-33
Årets resultat-285-8410230116

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill59677500
Øvrige immaterielle anlægsaktiver620409137171165
Immaterielle anlægsaktiver i alt679476211171165
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver2727272727
Finansielle anlægsaktiver i alt2727272727
Anlægsaktiver i alt706503238198192
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser8711.1721.487749580
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender391112464311
Værdipapirer00000
Likvide midler0470351675596
Omsætningsaktiver i alt1.3691.7032.1341.4761.188
Status balance2.0752.2062.3731.6741.380
Selskabskapital5050505050
Overført resultat-1449669432402
Udbytte00000
Øvrige reserver484319107133129
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel533818825615581
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt533818825615581
Udskudt skat00000
Hensættelse035313836
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00114400
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00114400
Kortfristet gæld til nærtstående parter0981628
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker93513000
Selskabsskat01151800
Varekreditorer25610932447
Anden gæld1.1941.1690941688
Kortfristet gæld i alt1.5421.3531.402981763
Passiver i alt2.0752.2062.3731.6741.380

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte1312865
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

WEBTO ApS

CVR-nr 36492430

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

WEBTO ApS

CVR-nr: 36492430

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

WEBTO ApS

CVR-nr: 36492430

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger