Proff
Proff
Annonce
Annonce

WEYSE HOLDING ApS

CVR-nr35234977
AdresseSønderlundsvej 69, 4000 Roskilde

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste728623260179180
Personaleomkostninger-569-458-53-9-63
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat159166207170117
Finansielle indtægter4915090810
Finansielle udgifter-5-37-9-7-50
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto451138174-50
Ordinært resultat20427928924367
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat20427928924367
Skat af årets resultat-51-30-65-54-16
Årets resultat15324922318951

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele759552682601496
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt759552682601496
Anlægsaktiver i alt759552682601496
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0490718
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender5623261716
Værdipapirer1120000
Likvide midler433011445089
Omsætningsaktiver i alt212373170138112
Status balance971925852740608
Selskabskapital8080808080
Overført resultat570535400290210
Udbytte118641131100
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel768679593480290
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt768679593480290
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld4930655415
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt4930655415
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat3773551613
Varekreditorer00000
Anden gæld117143139190289
Kortfristet gæld i alt154216194206303
Passiver i alt971925852740608

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte11111
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

WEYSE HOLDING ApS

CVR-nr 35234977

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

WEYSE HOLDING ApS

CVR-nr: 35234977

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

WEYSE HOLDING ApS

CVR-nr: 35234977

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger